Fortrolighedspolitik

Denne hjemmeside tilhører Smageriet. Har du kommentarer eller spørgsmål bedes du henvende dig direkte til vores kundeservice, [email protected]

 

Betingelser for brug af hjemmesiden

Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. ansvarsfraskrivelse og immatterielle rettigheder. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem, da de gælder for enhver brug af hjemmesiden. Desuden gør vi opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at ændre i disse betingelser.

 

Indhold

Hos Smageriet bestræber vi os på, at sidens indhold til enhver tid er korrekt og opdateret. Smageriet kan efter eget skøn og uden forudgående varsel ændre eller fjerne indholdet. Smageriet garanterer ikke for, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte eller fyldestgørende.

 

Ansvarsfraskrivning

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Smageriet fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne, eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Smageriet kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Smageriet bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Smageriet kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

 

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende Smageriet. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af Smageriets rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra Smageriet

Alle varemærker og logoer på hjemmesiden tilhøre Smageriet. Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte marketing på adressen [email protected].