Afbestillingsbeskyttelse

Insurance-guy

  • Vi udbetaler i alt ca. 50.000,- om måneden til kunder med en afbestillingsbeskyttelse
  • Det koster dig kun 6,95- pr. kuvert at være sikret
  • Det er en lille investering i forhold til de spildte penge, du betaler, hvis uheldet er ude - det kunne også ske for dig

Du kan altid annullere din bestilling hos os indtil 8 dage før din fest.

Skulle uheldet være ude, og jeres fest skal aflyses indenfor 1-8 dage før festen eller på selve festdagen, kan du sikre en afbestilling af din mad gennem vores afbestillingsbeskyttelse.

DÆKNING: Beskyttelsen dækker maksimalt det beløb, som du har bestilt mad for hos Smageriet. Eventuelle aftalte transportomkostninger er også dækkede.

BETINGELSER: Beskyttelsen dækker, hvis arrangementet SKAL aflyses på grund af død, alvorlig akut sygdom, hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der sidestilles hermed. Lægeerklæring skal fremsendes. Udgiften hertil afholdes af dig.

FAMILIEN DÆKKES: Hvis samme hændelse som i pkt. 2, rammer din nære familie (ægtefælle, forældre, børn og søskende).

UNDTAGELSER: Når sygdommen ikke er akut, og når årsagen er en anden, f.eks. fortrydelse, ændrede planer, manglende tilslutning, vejret m.m.

SÆRLIGE BESTEMMELSER: Afbestillingsbeskyttelsen gælder kun, når den er bestilt samtidig med maden eller senest 1 døgn herefter. Kontroller selv, at du modtager en bekræftelse på beskyttelsen. Den omfatter ikke skade eller udgifter, der er dækket af anden forsikring eller af andre. Prisen for afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke efter denne er bestilt og ordrebekræftelse herpå er fremsendt.

Afbestillingsbeskyttelse kan bestilles i forløbet, når du handler online.